နံပါတ် ခေါင်းစဥ် Title Script အမျိုးအစား တေးရေး စာသား ပါဝါပွိုင့် Pdf
၀၀၁ အိမ်ထောင်လုံးနံနက် သီချင်း N/A ဆာ၊ ၁၀၇း၄၁-၄၃ နံနက်ယံ Henry Smart (1813-1879) View PPTX PDF
၀၀၂ နံနက်အာရုဏ်တက်ကျူး When morning gilds the skies ဖိ၊ ၂း၉-၁၁ နံနက်ယံ Joseph Bamby (1838-1896) View PPTX PDF
၀၀၃ နံနက်ယံသီချင်း Awake my soul and with the sun N/A နံနက်ယံ Lowell Mason, 1792-1872 View PPTX PDF
၀၀၄ နံနက်သီချင်း Morning hymn ဆာ၊ ၅၇း၈ နံနက်ယံ N/A View PPTX PDF