နံပါတ် ခေါင်းစဥ် Title Script အမျိုးအစား တေးရေး စာသား ပါဝါပွိုင့် Pdf
၁၂၇ ကျေးဇူးကျူး unknown unknown ဝေဒနာတော်ခံခြင်း William B. Bradbury (1816-1868) View PPTX PDF
၁၂၈ နှလုံးကြေကွဲကျူး Hearts of stone, relent, relent ဟေ၊ ၆း၆ ဝေဒနာတော်ခံခြင်း unknown View PPTX PDF
၁၂၉ ကျေးဇူးတော်ကျူး unknown လု၊ ၂၂း၁၉ ဝေဒနာတော်ခံခြင်း Thomas Hastings (1784-1872) View PPTX PDF
၁၃၀ ကိုယ်တော်ကို ဘယ်လောက် ချစ်လိမ့်ကျူး Oh How you will love Him ၁ ယော၊ ၂း၁-၆ ဝေဒနာတော်ခံခြင်း unknown View PPTX PDF
၁၃၁ ချစ်ခြင်းကျူး Wonderful Love unknown ဝေဒနာတော်ခံခြင်း W. G. Fischer (1835-1912) View PPTX PDF
၁၃၂ မေတ္တာတော်ကျူး O Sacred Head now wounded မာ၊ ၁၅း၁၇ ဝေဒနာတော်ခံခြင်း Hans L. Hassler (1564-1612) View PPTX PDF
၁၃၃ မြို့တော်ရိုးပြင်၊ တောင်စိမ်းပေါ်တွင်ကျူး There is a green hill far away ၁ ယော၊ ၄း၁၁ ဝေဒနာတော်ခံခြင်း George C. Stebbins View PPTX PDF