နံပါတ် ခေါင်းစဥ် Title Script အမျိုးအစား တေးရေး စာသား ပါဝါပွိုင့် Pdf
၃၂၇ ဉပုသ်နေ့ နံနက်ကျူး unknown unknown ညဦးယံ Lewis Edson (1748-1822) View PPTX PDF
၄၀၅ နေဝင်နောက်ကွယ် ထွန်းတောက်ဝယ် Beyond the sunset unknown ညဦးယံ unknown View PPTX PDF
၀၁၂ ညဦးယံ ဆုတောင်းကျူး Evening prayer ဆာ၊ ၆၄း၅ ညဦးယံ unknown View PPTX PDF
၀၀၅ ညဦးအချိန်ကျူး Abide with me လု၊ ၂၄း၂၉ ညဦးယံ William H. Mone (1823-1887) View PPTX PDF
၀၀၆ နေ့အချိန်လွန်လုပြီကျူး Day is dying in the west ဆာ၊ ၅၅း၁၇ ညဦးယံ William F. Sherwin (1826-1888) View PPTX PDF
၀၀၇ တရားနေမင်းကျူး Sun of my soul, Thou saviour dear လု၊ ၂၄း၂၉ ညဦးယံ N/A View PPTX PDF
၀၀၈ ကိုယ်တော်အပါး ချဉ်းကပ်ကျူး At even ere the sun was set လု၊ ၉း၁၁ ညဦးယံ Johann G. W. Scheffler View PPTX PDF
၀၀၉ နေမဝင်မီ ဆုတောင်းကျူး I love to steal awhile away ဆာ၊ ၅၁ ညဦးယံ D. Dulton View PPTX PDF
၀၁၀ ညဉ့်ဉီးယံ ဂုဏ်တော်ကျူး Glory to thee, my God, this night ညဦးယံ Thomas Tallot (1509-1585) View PPTX PDF
၀၁၁ နေဝင်ချိန်ကျူး The day Thou gavest, Lord, is ended ဒေ၊ ၁၂း၁ ညဦးယံ Clement C. Scholefield (1839-1904) View PPTX PDF