နံပါတ် ခေါင်းစဥ် Title Script အမျိုးအစား တေးရေး စာသား ပါဝါပွိုင့် Pdf
၂၇၂ ကိုယ်တော်ကို တောင့်တပါ၏ ကျူး My Spirit longs for Thee ဆာ၊ ၆၃း၁ မျှော်လင့်တောင့်တခြင်း unknown View PPTX PDF
၂၇၃ သမင်ဒရယ် မောပန်းသောခါကျူး As pants the hart ဆာ၊ ၄၂း၁ မျှော်လင့်တောင့်တခြင်း Louis Spohr (1784-1859) View PPTX PDF
၂၇၄ ကျောက်မြဲကျူး My hope is built on nothing less ဆာ၊ ၉၄း၂၂ မျှော်လင့်တောင့်တခြင်း William B. Bradbury View PPTX PDF
၂၇၅ ယေရှုကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်မည်ကျူး Jesus, I will trust Thee ဆာ၊ ၄၅း၂၃ မျှော်လင့်တောင့်တခြင်း Ira D. Sankey (1840-1908) View PPTX PDF
၂၇၆ သူတော်ကောင်းများခိုင်ခံ့ခြင်းကျူး Faith of our Fathers ဗျာ၊ ၂း၁၃ မျှော်လင့်တောင့်တခြင်း Henri F. Hemy (1818-1888) View PPTX PDF
၂၇၇ မကြာမီကျူး T’will not be long ဟေ၊ ၁၃း၁၄ မျှော်လင့်တောင့်တခြင်း W. H. Doane View PPTX PDF
၄၀၃ ဝိညာဉ်ဘုရား ခွန်အားသစ် ပေးတော်မူပါ He lives unknown မျှော်လင့်တောင့်တခြင်း Alfred H. Ackley (1887- ) View PPTX PDF