နံပါတ် ခေါင်းစဥ် Title Script အမျိုးအစား တေးရေး စာသား ပါဝါပွိုင့် Pdf
၀၁၃ ချီးမွမ်းခြင်းကျူး Praise my soul the king of Heaven ဆာ၊ ၆၈း၃၁-၃၂ ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်း Henry Smart (1813-1879) View PPTX PDF
၀၁၅ ချီးမွမ်းကျူး unknown ဆာ၊ ၁၁၇ ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်း Carl M. vonWeber View PPTX PDF
၀၁၆ ထောမနာများ unknown unknown ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်း Genevan Psalter (1551-) View PPTX PDF
၀၁၇ သိမှတ်ဝင်ကျူး unknown ဆာ၊ ၁၁၀ ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်း William B. Bradbury (1816-1868) View PPTX PDF
၀၁၈ ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းကျူး Joyful, Joyful We Adore Thee unknown ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်း Ludwig Van Beethoven (1770-1827) View PPTX PDF
၀၁၉ ၁၄၈ ခုမြောက် ဆာလံ unknown unknown ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်း unknown View PPTX PDF
၀၂၀ ထောမနာ သီချင်း unknown ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်း ဆာ၊ ၁၀၃ View PPTX PDF
၀၂၁ ချီးမွမ်းခြင်းကျူး unknown ဆာ၊ ၁၀၇း၂၁-၂၂ ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်း Lowell Mason (1792-1872) View PPTX PDF
၀၂၂ ဘုန်းတော်ချီးကျူး With one consent let all the earth ဆာ၊ ၁၄၅ ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်း Genevan Psalter (1551) View PPTX PDF
၀၂၃ ကိုယ်တော်ကို ချီးမွမ်းကြလော့ကျူး Praise Him! Praise Him ဆာ၊ ၁၄၆း၂ ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်း Chester G. Allen (1838-1878) View PPTX PDF
၀၂၄ ထောမနာကျူး unknown unknown ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်း J. P. Halbrook View PPTX PDF
၀၂၅ ဘုန်းတော် ခိုလှုံကျူး O Worship the King unknown ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်း Johann M. Haydn (1737-1806) View PPTX PDF
၀၂၆ အနန္တတန်ခိုးရှင် ချီးမြှောက်ကျူး Come Thou Almighty King ၁ ယော၊ ၅း၇ ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်း Folice De Guardini (1716-1796) View PPTX PDF
၄၀၆ ဘယ်မျှကြီးမြတ်တော်မူသည်ကျူး How great Thou art unknown ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်း Stuart K. Hme View PPTX PDF
၀၁၄ ထောမနာကျူး unknown ဆာ၊ ၆၆း၁-၉ ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်း Robert Simpson (1790-1832) View PPTX PDF