နံပါတ် ခေါင်းစဥ် Title Script အမျိုးအစား တေးရေး စာသား ပါဝါပွိုင့် Pdf
၃၂၈ ရှေးဝတ္ထုဟောင်းကျူး Tell me the old, old story unknown သမ္မာကျမ်းစာတော် William H. Doane View PPTX PDF
၃၂၉ ဓမ္မကျေးဇူးကျူး unknown unknown သမ္မာကျမ်းစာတော် H. Mehul (1763-1827) View PPTX PDF
၃၃၀ ယေရှုငါ့ကိုချစ်ခြင်းကျူး Jesus loves me this I know ၁ ယော၊ ၄း၁၉ သမ္မာကျမ်းစာတော် William B. Bradbury View PPTX PDF
၃၃၁ အံ့ဖွယ်သက်ရှင်စကားကျူး Wonderful words of life ယော ၆း၆၃ သမ္မာကျမ်းစာတော် Philip P. Bliss (1838-1876) View PPTX PDF