နံပါတ် ခေါင်းစဥ် Title Script အမျိုးအစား တေးရေး စာသား ပါဝါပွိုင့် Pdf
၃၆၀ နိုင်ငံတော်တည်ခြင်းကျူး Jesus shall reign where’er the sun ဆာ၊ ၇၂း၈ အနီးသာသနာ John Hutton (1793) View PPTX PDF
၃၆၁ မိန်းမသာသနာပြု အသင်းကြီး၏ အမှုဆောင်များ unknown unknown အနီးသာသနာ Henry Baker (1824-1877) View PPTX PDF
၃၆၂ မြန်မာပြည်ဘုန်းကျက်သရေကျူး U Naw’s Day unknown အနီးသာသနာ unknown View PPTX PDF
၃၆၃ အိုသာယာသော မြန်မာပြည်ကျူး Beautiful Burma unknown အနီးသာသနာ Samuel A. Ward View PPTX PDF
၃၆၄ ဧဝံဂေလိနေ့သီချင်း U Naw Day unknown အနီးသာသနာ Felix Meideissohn (1809-1847) View PPTX PDF