နံပါတ် ခေါင်းစဥ် Title Script အမျိုးအစား တေးရေး စာသား ပါဝါပွိုင့် Pdf
၃၆၅ ဝန်ချကျူး If I have wounded any soul today unknown မိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်း unknown View PPTX PDF
၃၆၆ တပည့်တော်အချင်းချင်း ချစ်ခြင်းကျူး Blest be the tie that binds unknown မိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်း Lowell Mason (1792-1872) View PPTX PDF