နံပါတ် ခေါင်းစဥ် Title Script အမျိုးအစား တေးရေး စာသား ပါဝါပွိုင့် Pdf
၃၉၆ ခရစ်ယာန်ရောက်ရာကျူး In the Christian’s home in glory unknown ဆုဦးရစ်သရဖူ W. Mc. Donalds View PPTX PDF
၃၉၇ ပြုခဲ့သမျှကိုသာ မှတ်မိကြလိမ့်မည် Only remembered unknown ဆုဦးရစ်သရဖူ Ira D. Sankey (1840-1908) View PPTX PDF
၃၉၈ လွန်ခဲ့သော နှစ်ကို စဉ်းစားကျူး While with ceaseless course the sun unknown ဆုဦးရစ်သရဖူ unknown View PPTX PDF