နံပါတ် ခေါင်းစဥ် Title Script အမျိုးအစား တေးရေး စာသား ပါဝါပွိုင့် Pdf
၀၂၇ ဝတ်မပြုမီကျူး unknown ဆာ၊ ၁၀၄း၃၀ စည်းဝေးအစ unknown View PPTX PDF
၀၂၈ ကိုးကွယ်သီးကျူး unknown ယော၊ ၄း၂၃ စည်းဝေးအစ Lowelll Mason (1792-1872) View PPTX PDF
၀၂၉ နှိုးဆော်သီချင်း unknown ဆာ၊ ၁၁၂း၁ စည်းဝေးအစ Franz J. Hadyn (1732-1809) View PPTX PDF
၀၃၀ ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းကျူး We gather together to ask the Lord’s Blessing ဆာ၊ ၄၃း၃ စည်းဝေးအစ unknown View PPTX PDF