နံပါတ် ခေါင်းစဥ် Title Script အမျိုးအစား တေးရေး စာသား ပါဝါပွိုင့် Pdf
၀၃၁ ကိုးကွယ်ဉီးကျူး Thomas Hastings (1784-1872) unknown စည်းဝေးအဆုံး ဆာ ၉၅း၆ View PPTX PDF
၀၃၂ သင့်အတွက် ငါဆုတောင်းခြင်းကျူး I am praying for you ဆာ၊ ၆၁း၁၇ စည်းဝေးအဆုံး Ira D. Sankey (1840-1908) View PPTX PDF
၀၃၃ ကိုယ်တော်နှင့်အတူ ရှိပါစေသောကျူး God be with you ရော၊ ၁၆း၂၈ စည်းဝေးအဆုံး William G. Tomer View PPTX PDF
၀၃၄ တပည့်တော်တို့ ခံရသော အကျိုးကျေးဇူး unknown unknown စည်းဝေးအဆုံး George View PPTX PDF
၀၃၅ ကိုးကွယ်ဆုံးကျူး I will follow Thee unknown စည်းဝေးအဆုံး unknown View PPTX PDF
၀၃၆ စုဝေးလွှတ်ခြင်းကျူး unknown unknown စည်းဝေးအဆုံး unknown View PPTX PDF
၀၃၇ စည်းဝေးဆုံးသီချင်း unknown ၁ ပေ၊ ၁း၁၂ စည်းဝေးအဆုံး unknown View PPTX PDF