၂၈၈။ ကတိတော်၌ တည်နေခြင်းကျူး


၁။ ကိုယ်တော်၏ ကတိတော်များ၌ တည်နေသည်၊ အနန္တကာလပတ်လုံး ချီးမွမ်းပါမည်၊
ဟောရှဏ္ဏဖြစ်စေသတည်း၊ ကြွေးကြော်ကြလေ၏၊ ကတိတော်ြမတ်၌ တည်နေပါသည်။

ထပ်ဆို
တည်လျက် နေသည်၊ ကယ်တင်ရှင်သခင်၏
ကတိတော်ြမတ်၌ တည်လျက် နေသည်။
ဘုရားသခင်၏ ကတိ၌ တည်၏။

၂။ မပျက်နိုင်သော ကတိတော်များ၌ တည်သည်၊ ယုံမှားခြင်း ကြောက်ရွံ့ခြင်းမုန်တိုင်းကျသော်လည်း၊
အသက်ရှင်သော နှုတ်ကပတ်ဖြင့် အောင်မြင်မည်၊ ကတိတော်ြမတ်၌ တည်နေပါသည်။

၃။ ကတိတော်မြတ်၌ တည်လျက် ယခုငါသည် အသွေးတော်ဖြင့် သန့်ရှင်းခြင်းသို့ ရောက်လေပြီ၊
ငါ့လွှတ်တော်မူသော လွှတ်ခြင်း အခွင့်၌လည်း၊ ကတိတော်ြမတ်၌ တည်နေပါသည်။

၄။ ငါသခင်ဘုရား၏ ကတိ၌ တည်သည်၊ မေတ္တာကြိုးဖြင့်မြဲမြံချည်နှောင်တော်မူ၏၊
ဝိညာဉ်တော်၏ ဓါးဖြင့် မာရ်နတ်ရှုံးစေမည်၊ ကတိတော်ြမတ်၌ တည်နေပါသည်။
  • Details

  • Download