၁၅၉။ ကယ်တင်ပိုင်ရှင် ဝင်ပါကျူး


၁။ ဧည့်သည် တံခါးမှာ စောင့်နေ၊ ဝင်ပါစေ၊
ကြိမ်ဖန်များစွာ လာခဲ့ပြီ၊ ဝင်ပါစေ၊
မသွားမီ ဝင်ဖို့ ခွင့်ပေး၊ သန့်ရှင်းကိုယ်တော်မြတ်ဝင်စေ၊
ခမည်းတော်၏ သားတော်ကို ဝင်ပါစေ။

၂။ ခုဝိညာဉ်တံခါးဖွင့်လော့၊ ဝင်ပါစေ၊
ဆိုင်းလျှင် သွားတော်မူလိမ့်မည်၊ ဝင်ပါစေ၊
မိတ်ဆွေစစ်ဖြစ်တော်မူ၍ သင့်ဝိညာဉ်ကို စောင်မသော
ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူ၏၊ ဝင်ပါစေ။

၃။ ချိုသာလှသံကြားသလား၊ ဝင်ပါစေ၊
ယနေ့တွင်ပင် လက်ခံလော့၊ ဝင်ပါစေ၊
တံခါးပြင်မှာ ရပ်နေသည်၊ ဝမ်းသာခြင်း တိုးတက်စေမည်၊
နာမတော်ကို ရိုသေသော်၊ ဝင်ပါစေ။

၄။ ယခုကောင်းကင်မှ ဧည့်သည်၊ ဝင်ပါစေ၊
ကောင်းကင်မုန့်ကို ကျွေးလိမ့်မည်၊ ဝင်ပါစေ၊
သင့်အပြစ်များကို လွှတ်မည်၊ လောကမှ စုတေ့သောခါ၊
ကောင်းကင်သို့ ပို့ရန်ကြွလာ၊ ဝင်ပါစေ။
  • Details

  • Download