၂၅၃။ ကယ်တင်ရှင်နှင့် နေမည်အစဉ်ကျူး


၁။ ကယ်တင်ရှင်နှင့် နေမည်အစဉ်၊ လျှောက်ရာလမ်းတွင် ကြောက်သောခါ၊
ထံတော်ပါးတွင် လက်ခံမူလျှင်၊ လက်တော်ြဖင့် ပွေ့ပိုက်မူပါ၊

ထပ်ဆိုရန်
ကြောက်ခြင်းစိတ်နှင့် ကင်းလွတ်မည် ကိုယ်တော်ရှိရာ ပို့ဆောင်လျှင်
ခြေတော်ရာကိုသာ လိုက်လျှောက်မည် ညည်းတွားခြင်း စိတ်မျိုးကင်းရှင်း။

၂။ ကယ်တင်ရှင်နှင့် နေမည်အစဉ်၊ ယုံကြည်ခြင်းအားနည်းလှပါ၊
နှစ်သိမ့်စေသော ဖြည်းညှင်းအသံ ကိုယ်တော်သာ မိန့်မြွက်နိုင်ရာ။

၃။ ကယ်တင်ရှင်နှင့် နေမည်အစဉ်၊ သွားရာလမ်းတွင် လျှောက်သောခါ၊
လေပြင်းထကြွစဉ်အခါတွင် ခါခပ်သိမ်းနေရန် တောင့်တ။

၄။ ကယ်တင်ရှင်နှင့် နေမည်အစဉ်၊ မျက်စိတော်ဖြင့် လမ်းပို့ဆောင်၊
ယော်ဒန်ချိုင့်ထဲသို့ ရောက်ရလျှင်၊ ယော်ဒန်မြစ်ကူးသည် တိုင်အောင်။
  • Details

  • Download