၁၄၁။ ကယ်ဖိုရှာကျူး


၁။ ဖြည်းညှင်းစွာ သိုးထိန်းသည် တောင်ပေါ်ကို ကျော်လေ၊
ပျောက်သော သိုးကို ရှာသည် ခြံသို့ပို့ပေ။

ထပ်ဆို
ကယ်ဖို့ရှာသည်၊ ကယ်ဖို့ရှာသည်၊ ပျောက်သောသိုး ကယ်ဖို့ ယေရှုရှာသည်၊
ကယ်ဖို့ရှာသည်၊ ကယ်ဖို့ရှာသည်၊ ပျောက်သောသိုး ကယ်ဖို့ယေရှုရှာသည်။

၂။ သည်းခံလျက်နှင့် အရှင်သတိနှင့် ဖွေရှာ၊
ထူးမြတ်ဘဏ္ဍာကိုလျှင် မှောင်မိုက်မှာရှာ။

၃။ ကောင်းကင်ရှင်အဘသည် သိတင်းတော် လွှင့်ပေ၊
သေသူတဖန်ရှင်သည် ပျောက်သူ ပြန်တွေ့။
  • Details

  • Download