၁၁၇။ ကားတိုင်လမ်းဖြင့် အိမ်သို့ ရောက်ကျူး


၁။ ကားတိုင်လမ်းဖြင့်သာ အိမ်သို့ ပြန်ရောက်နိုင်သည်၊
သည့်ပြင်အခြားလမ်းမရှိ၊ ရွှေမြို့တော်တံခါး ရှုမြင်စိမ့်သောငှာ၊
ကားတိုင်လမ်းအားဖြင့်သာ လျှောက်သွား။

ထပ်ဆို၊
ကားတိုင်လမ်းဖြင့် အိမ်ရောက်သည်၊ ကားတိုင်လမ်းဖြင့် အိမ်ရောက်သည်၊
ကားတိုင်လမ်းအကြောင်း သိဖို့ရန်လွန်ကောင်း၊
ကားတိုင်လမ်းဖြင့် အိမ်ရောက်သည်။

၂။ ကယ်တင်ရှင် လျှောက်ရာ ထိုလမ်းမှာ သွေးစက်ရှိ၊
ထိုလမ်းကိုပင် လျှောက်ရမည်၊ ထက်ကောင်းကင်ဘုံမှာ ဝိညာဉ်စံဖို့ရာ
ထိုလမ်းကို မလွဲပဲ လျှောက်ပါ။

၃။ အိမ်ပြန်ရန် ကျွန်ုပ် သခင်သည် ခေါ်သောခါ၊ လောကီလမ်းကို စွန့်ထွက်လာ၊
ထို့ကြောင့်ထိုလမ်းမှာ ခုမလျှောက်လိုပါ၊ ကိုယ်တော်သည် အိမ်ဝမှာ စောင့်ရှာ၊
  • Details

  • Download