၂၀၉။ ကိုယ်တော်ကဲ့သို့ ပြန်ပြောဖို့ရာကျူး


၁။ ကိုယ်တော်ကဲ့သို့ ပြန်ပြောဖို့ရာ၊ ကိုယ်တော်ရှင်သည် မိန့်တော်မူပါ၊
လမ်းလွဲလျက် ပျက်စီးသူတို့ကို၊ ကိုယ်တော်လိုလိုက်၍ ရှာဖွေလို။

၂။ လမ်းလွဲသူကို လမ်းပြသည်လို၊ ကျွန်ုပ်ကိုလည်း လမ်းမှန်ဆောင်ပို့၊
ဆာမွတ်သူကို ကျွေးသည့်ပမာ၊ ကျွန်ုပ်ကို ကျွေးမွေးတော်မူပါ။

၃။ ကျောက်မြစ်ပေါ်မှာ ရပ်နေစဉ်ခါ၊ ကိုယ်တော်ရှင်သည် ခွန်အားပေးပါ၊
ပျက်စီးသူများကို ကယ်ဖို့ရာ၊ ခွန်အားကို ကျွန်ုပ်အား သနား။ အာမင်။
  • Details

  • Download