၂၃၉။ ကိုယ်တော်ဘက်မှာ ဘယ်သူရှိသနည်းကျူး


၁။ ကိုယ်တော်ရှင်၏ ဘက်မှာ မှုတော်ဆောင်ခြင်းငှါ၊ အသက်ကယ်တင်ဖို့ရာ၊
ဘယ်သူရှိသနည်း၊ ရန်သူကို ခုခံရန် ဘယ်သူရှိသနည်း။
စေခိုင်းရာသို့ သွားဖို့ ဘယ်သူရှိသနည်း၊ ကရုဏာတော် မေတ္တာ
ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာ၊ ကိုယ်တော်ရှင်၏ ဘက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ရှိသည်။

၂။ တပ်တော်ထဲ ဝင်သောခါ ဂုဏ်စည်းစိမ်ချမ်းသာ၊ ခံစားလိုသောကြောင့်သာ၊
စစ်သားမလုပ်ပါ၊ ကိုယ်တော်ရှင်၏တွက်တာ၊ မေတ္တာနှင့်မစ၊
နာမတော်ခံသူသည် ကိုယ်တော်ဘက်သားတည်း၊ ကိုယ်တော်ရှင်၏ မေတ္တာ၊
ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာ၊ ကိုယ်တော်ရှင်၏ ဘက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ရှိသည်။

၃။ ရန်သူသည် ခွန်အားကြီး၊ စစ်ပြင်းထန်သော်လည်း၊ ဘုရင့်တပ်တော်မြတ်သည်၊
ရှုံးခြင်းမရှိပြီ၊ အလံတော်မြတ်အောက်မှာ၊ ဧကန်အောင်မြင်ရာ၊
မြဲမြံသစ္စာတော်သည် အောင်မြင်စေလိမ့်မည်၊ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလှစွာ၊
ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာ၊ ကိုယ်တော်ရှင်၏ ဘက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ရှိသည်။

၄။ ရန်သူနိုင်ငံထဲမှာ စစ်ဗိုလ်ကြီးအောက်မှာ၊ စစ်သားဖြစ်စိမ့်သောငှာ၊
ရွေးကောက်ခြင်းခံရ၊ မှုတော်ဆောင်ရွက် စဉ်ခါ၊ စိတ်အားသန်စေပါ၊
သစ္စာနှင့် ရဲရင့်စွာ မှုတော်ဆောင်သင့်ပါ၊ ကိုယ်တော်ရှင် စောင့်မပါ၊
ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာ၊ ကိုယ်တော်ရှင်၏ ဘက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ရှိသည်။
  • Details

  • Download