၂၂၅။ ကိုယ်တော်အား ဆက်ကပ်ပူဇော်ခြင်းကျူး


၁။ ကျွန်ုပ်အသက်လက်ခံပါ ကိုယ်တော်ကို ပူဇော်ဆက်သ၊
နေ့ရက်အချိန် ရှိသမျှ၊ ချီးမွမ်းခြင်းနှင့် ပြည့်စေပါ၊
ချီးမွမ်းခြင်းနှင့် ပြည့်စေပါ။

၂။ ကိုယ်တော်ချစ်ခြင်း နှိုးဆော်ရာ၊ ကျွန်ုပ်လက်၊ မှုဆောင်စေပါ၊
ကိုယ်တော်ရှင်မြတ် အဖို့သာ၊ ကျွန်ုပ်ခြေလျင်မြန်စေပါ၊
ကျွန်ုပ်ခြေလျင်မြန်စေပါ။

၃။ ကျွန်ုပ်အသံ လက်ခံပါ၊ ကိုယ်တော်ကို ချီးမွမ်းကျူးရာ၊
နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်နှင့်သာ၊ ကျွန်ုပ်နှုတ်ကို ပြည့်စေပါ
ကျွန်ုပ်နှုတ်ကို ပြည့်စေပါ။

၄။ ကျွန်ုပ်ရွှေငွေရှိသမျှ၊ ကိုယ်တော်မြတ်လက်ခံမူပါ၊
ကိုယ်တော်မြတ်အလိုရှိရာ၊ ကျွန်ုပ်ဉာဏ်ကို သုံးမူပါ
ကျွန်ုပ်ဉာဏ်ကို သုံးမူပါ။

၅။ ကျွန်ုပ်အလို လက်ခံပါ၊ ကိုယ်တော်အလိုဖြစ်စေပါ၊
ကျွန်ုပ်စိတ် ကိုယ်တော်ပိုင်ပေ၊ ကိန်းဝပ်ရာပလ္လင်ဖြစ်စေ၊
ကိန်းဝပ်ရာပလ္လင်ဖြစ်စေ၊၊

၆။ ကျွန်ုပ် ချစ်ခြင်း လက်ခံပါ၊ ခြေတော်ရင်းမှာ ချထားပါ၊
ကျွန်ုပ်ကို ယူတော်မူလျှင်၊ ကိုယ်တော်ဖို့ ဖြစ်မည်အစဉ်၊
ကိုယ်တော်ဖို့ ဖြစ်မည်အစဉ်၊၊
  • Details

  • Download