၂၉၈။ ကိုယ်တော်၌ ငြိမ်ဝပ်စွာနေပါကျူး


၁။ ကောင်းစားဆင်းရဲ ဘယ်သို့မဆို၊ ဘယ်သို့ စုံစမ်းတွေ့သည်မဆို၊
သည်းခံလျက်နှင့် ကိုယ်တော်မြတ်၌ ငြိမ်ဝပ်စွာနေပါ။

ထပ်ဆို
သင့်လမ်းပေါ်မှာ မိုးတိမ်လွှမ်းသော်လည်း၊ ကိုယ်တော်၌ ငြိမ်စွာနေ၊
ခပ်သိမ်းသောမှု မျိုးကောင်းကျိုး ဖြစ်စေသည်၊ ငြိမ်စွာစောင့်လျက်ဆုတောင်း။

၂။ မုန်တိုင်းလွန်သော် ငြိမ်သက်ခြင်းသည်၊ ခဏမျှသာ တည်ရသော်လည်း၊
ယေရှု၌ ငြိမ်သက်ခြင်း စဉ်တည် ငြိမ်ဝပ်စွာနေပါ။

၃။ ကိုယ်တော်၌သာ ငြိမ်စွာနေပါ၊ ထိုငြိမ်သက်ခြင်းအကြောင်းအရာ
လူဘာသာဖြင့် ပြော၍မနိုင်၊ ငြိမ်ဝပ်စွာနေပါ။

၄။ ကိုယ်တော်၌သာ ငြိမ်စွာနေပါ၊ ချစ်ခြင်းဖြင့် ဖန်ဆင်းအုပ်စိုးသည်၊
ကတိတော်ကို မြည်းစမ်းပါလေ၊ ငြိမ်ဝပ်စွာနေပါ။
  • Details

  • Download