၃၅၇။ ကောက်လှိုင်းများကို ဆောင်ယူခြင်းကျူး


၁။ နံနက်မျိုးစေ့ကြဲလျက်၊ မေတ္တာမျိုးစေ့ကြဲလေ၊
မွန်းတည့်ချိန်တွင် ကြဲလျက် ညချိန်တွင် ကြဲပေ၊
အသီးမှည့်ချိန် စောင့်စဉ် ရိတ်ချိန်ကို မျှော်လျက်နေ၊
ငါတို့သည် ရွှင်လန်းစွာ ကောက်လှိုင်းများ ဆောင်ယူ။

ထပ်ဆို
ကောက်လှိုင်းများ ဆောင်ယူ၊ ကောက်လှိုင်းများ ဆောင်ယူ၊
ငါတို့သည် ရွှင်လန်းစွာ ကောက်လှိုင်းများ ဆောင်ယူ၊
ကောက်လှိုင်းများ ဆောင်ယူ၊ ကောက်လှိုင်းများ ဆောင်ယူ၊
ငါတို့သည် ရွှင်လန်းစွာ ကောက်လှိုင်းများ ဆောင်ယူ။

၂။ နေရောင်ခြည်၌ ကြဲလျက် အရိပ်များတွင် ကြဲလျက်၊
မိုးတိမ်များ မကြောက်ပေ၊ ဆောင်းတွင်းလည်းရဲပေ၊
များမကြာမီ ရိတ်ချိန်မျိုးစေ့ကြဲခြင်းငြိမ်းလေ၊
ငါတို့သည် ရွှင်လန်းစွာ ကောက်လှိုင်းများ ဆောင်ယူ။

၃။ ချို့သော ကောက်လှိုင်းကျလျက်၊ ငါ့ဝမ်းနည်းခြင်းဖြစ်လေ၊
ယေရှုရှင်ဖို့ဖြစ်လျက် စဉ်မပြစ်ကြဲနေ၊
ငါတို့ ငိုခြင်းကင်းလျက် ကိုယ်တော်သည် ခေါ်မူပေ၊
ငါတို့သည် ရွှင်လန်းစွာ ကောက်လှိုင်းများ ဆောင်ယူ။
  • Details

  • Download