၃၇၉။ ကောင်းကင်လမ်းကျူး


၁။ ဘုရားထံသို့ တစ်လမ်းရောက်၏၊ အခြားရှိရှိ အလွဲ၊
ကျဉ်းမြောင်းသော်လည်း သာယာပေသည်၊ တပည့်တော်တို့ ကြိုက်ဖွယ်။

၂။ အပြစ်ကို ရှောင်ဖြောင့်တန်းသွားစဉ်၊ ဘေးများ မကင်းသော်လည်း၊
ရဲရင့်စိတ်နှင့် လိုက်လျှောက်သူလျှင်၊ ရွှေပြည်တော်သို့ ရောက်၏။

၃။ အများသူ လိုက်ရာလမ်းမူကား၊ ကျယ်ဝန်းလွယ်ကူပွင့်ပေ၊
ပြစ်များသူတို့အတူ လျှောက်သွား၊ ငရဲ၌ဆုံးရှုံးချေ။

၄။ သခင်ဘုရား အကျွန်ုပ်သည် လမ်းဖြောင့်မလွဲအံ့ငှါ၊
ကိုယ်တော်ပို့ဆောင်၊ စောင့်မရှုကြည့်၊ အရှင်မြတ်စွာ ဘုရား။ အာမင်။
  • Details

  • Download