၃၇၈။ ကောင်းကင်လမ်းလျှောက်ခြင်း


၁။ ကောင်းကင်ဘုံ ဘုရင်သားများတို့၊ လမ်းလျှောက်စဉ် သီချင်းဆိုကြ၊
ချွတ်ကယ်ရှင် ဂုဏ်ကျေးဇူးများကို ထိုက်သင့်လျော်စွာ ချီးမွမ်းကြ။

ထပ်ဆိုရန်
ငါလျင်သွားမည်၊ ကောင်းကင်ပြည်တော်၊
တူတကွ မလိုက်လာလိုလော၊
ဟာလေလုယ၊ ချီးမွမ်းဆိုလော့၊ ဟာလေလုယ၊ ချီးမွမ်းဆို။

၂။ ဖဘုရား၏ အိမ်တော်သွား၏၊ ရှေးသူမြတ်လိုက်ဖူးလမ်းတည်း၊
သူတို့မြဲတည် ချမ်းသာရပြီ၊ သင်တို့လည်း ဆက်ဆံကြမည်။

၃။ သိုးတော်စု ငယ် ကြွေးကြော်ဆိုကုန်၊ ယေရှုပလ္လင်ဆက်ဆံမည်၊
သင်တို့နေရာ ပြင်ပြီးပြည့်စုံ၊ သင်တို့စံရာ နိုင်ငံတည်း။

၄။ ချွတ်ကယ်ရှင်၊ ဤအောက်ပျော်မွေ့ရာ၊ ငြင်းပယ်နိုင်လျက် လမ်းလျှောက်စေ၊
ကိုယ်တော်ပို့ဆောင်၊ ကျွန်ုပ်တို့မှာ၊ မြဲစွာ တည်လျက် လိုက်ပါမည်။
  • Details

  • Download