၃၇၄။ ကောင်းကင်အိမ်ကျူး


၁။ ငါ့ကောင်းကင်အိမ်အလွန်သာယာ၊ ဒုက္ခသေခြင်း မဝင်နိုင်ရာ၊
နေထက်ထွန်းပ၊ ထိုဗိမာန်သည် ကမ္ဘာဆက်ဆက် ငါ့နေရာတည်း။

ထပ်ဆို
ငါ့ကောင်းကင်အိမ်၊ ယခုသွားလေ၊ နောက်နှောင် မနာ၊ မအို၊ မသေ၊
မအိုမသေ၊ မအိုမသေ၊ နောက်နောင် မနာမအိုမသေ။

၂။ အဖအိမ်ကား အထက်၌ရှိ ကြယ်များပေါ်ထက် အမြဲတည်၏၊
ဤယာယီအိမ်မှ ငါလွတ်လျှင်၊ ထိုအိမ်တော်တွင် နေမည်အစဉ်။

၃။ အခြားသူများ မြေအိမ်ရှာစေ၊ မီးလျှံစွဲလောင်ရေလွှမ်းနိုင်ချေ၊
ငါ၏ အဖို့ကား လွန်မြတ်လှ၊ ပလ္လင်တော်နား နေထာဝရ။
  • Details

  • Download