၂၉၉။ ကောင်းပေသည်ကျူး


၁။ ငြိမ်သက်ခြင်း မြစ်လို ကျွန်ုပ်ကို လမ်းပြသည်၊
ဝမ်းနည်းခြင်းပင်လယ်လှိုင်းလိမ့်လို၊ ကိုယ်တော်ကျွန်ုပ်အား သင်သောအရာများသည်
ကောင်းပေသည်၊ ကောင်းပေသည်၊ ဝိညာဉ်ဖို့။

ထပ်ဆို
ကောင်းပေသည်၊ ဝိညာဉ်ဖို့၊
ကောင်းပေသည်၊ ကောင်းပေသည်၊ ဝိညာဉ်ဖို့။

၂။ စာတန်နှောင့်ယှက်၍ စုံစမ်းခြင်း ရောက်သော်လည်း၊
ကတိတော်မြတ်တည်မြဲပါစေ၊ ခရစ်တော် ကျွန်ုပ်အားနည်းခြင်းထောက်ရှုပြီ၊
ကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်ဖို့ သွေးတော် သွန်းလေ။

၃။ အိုအံ့ဖွယ်ချစ်ခြင်း မေတ္တာတော်အောက်မေ့သော်၊
ငါ၏ အပြစ်အားလုံးတို့ပင်၊ ငါမှ လွတ်ရှင်းကွာဆွဲခြင်းခံ တိုင်တော်ပေါ်၊
ကိုယ်တော်အား ချီးမွမ်းလော့၊ ငါ့ဝိညာဉ်။

၄။ နောက်ဆုံးနေ့၌ ကိုယ်တော်သက်ဆင်းကြွသောခါ၊
မိုးတိမ်ရီမှောင် လွင့်ပျောက်လိမ့်မည်၊ ကိုယ်တော် ဤလောကသို့ ဆင်းသက်ကြွလာရာ၊
ကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်ဖို့ ကောင်းလှပေသည်။
  • Details

  • Download