၁၂၇။ ကျေးဇူးကျူး


၁။ အိုကျေးဇူးရှင် လူတို့သခင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ ချီးမွမ်းပါမည်၊
ကျွန်ုပ်တို့အတွက် မြင့်မြတ်ကောင်းကင်၊ စွန့်ထားဆင်းသက်ကြွ၏။

၂။ အပြစ်များသော ကျွန်ုပ်တို့အဖို့၊ ဆင်းရဲခံတော်မူပေ၊
လောကီမင်းနှင့် နတ်ဆိုးများတို့၊ ဝိုင်း၍ ညှင်းဆဲကြလေ။

၃။ လောကီသားကို သနားသောကြောင့်၊ ဒုက္ခဆင်းရဲ ခံပြီ၊
ရန်သူတို့ကို ကယ်ချွတ်ရအောင်၊ ဤလူ့ပြည်သို့ ကြွ၏။

၄။ ယုံကြည်သောသူ အပြစ်များကို၊ ကုသိုလ်တော်အားဖြင့်သာ၊
လွှတ်ဖြေချေရှင်း ချမ်းသာရဖို့၊ ဆည်းကပ်ရှိခိုးကြပါ။

၅။ ဝေနေယျသတ္တဝါ ကယ်မူလို၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှာ၊
သွန်းတော်မူသော အသွေးတော်ကို ချီးမွမ်းသီချင်းဆိုကြ။
  • Details

  • Download