၄၁၃။ ကျေးဇူးကြီးလှ၊ အိုအဖ


၁။ ဘုရားရှင်အား ဉီးထိပ်ထား၍ အိမ်ထောင်များကို အုပ်စိုးစေသည်၊
မေတ္တာအိမ်ထောင်များစွာကြောင့်လည်း ကျေးဇူးကြီးလှ၊ အိုအဖ။

ထပ်ဆို
မေတ္တာခြေခံ ပေါင်းစည်းမှုဖြင့်၊ တည်းခိုသူတိုင်းသာယာစိတ်ရွှင်၊
ထိုရှင့်ဗိမာန်၊ ထိုအိမ်နန်းထွက်၊ ကျေးဇူးကြီးလှ၊ အိုအဖ။

၂။ လောကရှုပ်ထွေး၊ ဒုက္ခများကို နားလည်မှုဖြင့်၊ နေ့စဉ်သက်ရှင်၊
ခိုလှုံရသော ထိုအိမ်များတွက်၊ ကျေးဇူးကြီးလှ၊ အိုအဖ။

၃။ နှုတ်ကပတ်တော် ဖတ်လျက်နေ့စဉ်၊ အိမ်ထောင်စည်းဝေး၊ ဝတ်ပြုခြင်းဖြင့်၊
ပြဿနာများ ဖြေရှင်းရ၍ ကျေးဇူးကြီးလှ၊ အိုအဖ။
  • Details

  • Download