၀၄၂။ ကျေးဇူးတင်ခြင်းကျူး


၁။ မြေကြီးကို ဖန်ဆင်းရှင်မြတ်အား ကျေးဇူးတင်သည်၊
ဝမ်းမြောက်ခြင်း အလင်း ဘုန်းတော်များ ပြည့်ဝလျက်ရှိ၊
ကောင်းမြတ်ကြီးကျယ် အံ့ဖွယ်ရာများ၊ များစွာရှိ၏၊

၂။ ဝမ်းမြောက်ခြင်းလည်း စုံလင်လှ၏၊ ကျေးဇူးတင်သည်၊
ကောင်းမှုကြံစည် ပြုမူခြင်းလည်း ပတ်လည်ဝိုင်း၏၊
မြေပေါ်မှောင်ဆုံးရပ်တွင် မေတ္တာရောင်ခြည်သန်းသည်။

၃။ ဝမ်းမြောက်ခြင်းမှာ ဝမ်းနည်းခြင်းရှိ၊ ကျေးဇူးတင်သည်၊
အလင်းထဲမှာ မှောင်ရိပ်ကျသည်၊ ဆူးကျန်ရစ်၏၊
လောကီချမ်းသာ မချုပ်နှောင်ပြီ လမ်းသာပြသည်။ (အာမင်)

Worry never pays
စိတ်ပူခြင်းအားဖြင့် ငြိမ်းချမ်းခြင်းမရ၊ ကိုယ်တော်ရှင် လက်တော်၌ အပ်ထားလျှင်
ကတိတော်အားဖြင့် ဖြေရှင်းတော်မူမည်၊ သို့မှသာ ပြေရှင်းမည်။
  • Details

  • Download