၀၅၃။ ကျေးဇူးမြတ်နိုးဖွယ်သံ


၁။ ကျေးဇူးမြတ်နိုးဖွယ်သံ၊ ငါ့နား၌ ချိုလှလေ၊
ကောင်းကင်ဗိမာန် ပဲ့တင်ဟီးသံ၊ လူပေါင်းနားကြားပါစေ။

၂။ ပြစ်ရှိသူတို့ ကျွတ်ခြင်း ကျေးဇူးတော် ကြံစည်ရာ၊
အစကပင် အဆုံးလည်းဝင်၊ အံ့ဩမကုန်နိုင်ပါ။

၃။ ငါလမ်းမှာမိလေသော်၊ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ပြောင်းရာ၊
ရွှေပြည်ဘုံတော်မှီရောက်အံ့သော်၊ ငါ့ကျေးဇူးတော် ကိုးပါ။

၄။ သုခဘုံသို့ ရောက်သော်၊ မျက်နှာတော်မြတ်ဖူးလျှင်၊
မြတ်ကျေးဇူးတော် အထူးအံ့ဩ ချီးမွမ်းပါစေ၊ အာမင်။ (အာမင်)
  • Details

  • Download