၁၇၇။ ကျွန်တော်ပင်ကျူး


၁။ ကျေးဇူးရှင် ဆုလာဘ်တော်များစွာ မိုးရွာစေ၊ သတင်းကြား၏၊
သွေ့ခြောက်မြေများ စိမ်းလန်းစေရာ၊ ကျွန်တော်လည်း မိုးပေါက်ထိစေ၊
ကျွန်တော်ပင်၊ ကျွန်တော်ပင်၊ ကျွန်တော်လည်း မိုးပေါက်ထိစေ။

၂။ ဖဘုရား လွန်သွားမမူလင့်၊ ကျွန်တော် စိတ်ဆိုးညစ်လွန်း၍၊
ကိုယ်တော်ရှင် လွန်သွားသင့်သော်လည်း၊ ကျွန်တော်ကို သနားအောက်မေ့၊
ကျွန်တော်ပင်၊ ကျွန်တော်ပင်၊ ကျွန်တော်လည်း မိုးပေါက်ထိစေ။

၃။ ကယ်တင်ရှင် လွန်မပွားမူလင့်၊ ကျွန်တော်မှီတွယ်ပါရစေ၊
ကျေးဇူးတော် လွန်တောင့်တနေစဉ်၊ ခေါ်တော်မူရာ ပါပါစေ၊
ကျွန်တော်ပင်၊ ကျွန်တော်ပင်၊ ကျွန်တော်လည်း မိုးပေါက်ထိစေ။

၄။ ဝိညာဉ်တော် လွန်သွားမမူလင့်၊ မျက်စိကန်းကို ဖွင့်နိုင်၏၊
ယေရှုကုသိုလ် ဖော်ပြခြင်းဖြင့်၊ ကျွန်တော်၌ လင်းခြင်းသိစေ၊
ကျွန်တော်ပင်၊ ကျွန်တော်ပင်၊ ကျွန်တော်လည်း မိုးပေါက်ထိစေ။

၅။ ကြာမြင့်စွာ အပြစ်၌ မွေ့လျော်၊ ကိုယ်တော်ကို ကရုမထား၊
လောကီပျော်ရာ မွေ့လျော်နေသော၊ ပြစ်ကို လွှတ် ကယ်တော်မူပါ၊
ကျွန်တော်ပင်၊ ကျွန်တော်ပင်၊ ကျွန်တော်လည်း မိုးပေါက်ထိစေ။

၆။ မေတ္တာတော်သန့်စင်၊ မပြောင်းလဲ ယေရှုသွေးတော် လွန်ထိုက်လှ၊
ကျေးဇူးတော် တန်ခိုးအတိုင်းမဲ့၊ ကျွန်တော်၌ ထင်ရှားစေပါ၊
ကျွန်တော်ပင်၊ ကျွန်တော်ပင်၊ ကျွန်တော်လည်း မိုးပေါက်ထိစေ။
  • Details

  • Download