၄၁၂။ ကျွန်ုပ်တို့ အိမ်များကို ညီညွတ်စေပါဘုရား


၁။ ခရစ်တော်ဘုရား ကျွန်တို့အိမ်များ၊ မှုတော်မြတ်ကို ဆောင်ရွက်ရန်၊
စိတ်နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့် တွေ့ကြုံလာ ခရစ်တော်မေတ္တာပြစေပါ၊
နားလည်းမှုများ ရှိခြင်းအားဖြင့်၊ ကိုယ်တော်ကို အားကိုးစေပါ၊
အတူတကွ မှုဆောင်ခြင်းငှာ၊ ချီးမွမ်းသက်တာ ဖြစ်စေပါ။

၂။ ကျွန်တို့ စိတ်များ ရှုပ်ထွေးသောခါ၊ ထိုးထွင်း ဉာဏ်ပေးပါ ဘုရား၊
ပြစ်ဒုစရိုက်၊ ပတ်လည်ဝိုင်းလာ လမ်းမှန်ကို မမြင်နိုင်ပေ၊
အမှန်အမှား ခွဲခြားတတ်ရန်၊ သွန်သင်လမ်းပြပါ ဘုရား၊
မေတ္တာတရား ပွားများစေရန် ကိုယ်တော်အား သစ္စာပြုမည်။ 11
  • Details

  • Download