၀၉၅။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရှေ့ဆောင်ကြီးကျူး


၁။ သားတော်ဘုရား ကြင်နာစွမ်းကြီး လမ်းပြရှင်၊
တမန်တော်များရဲဝံ့စွန့်စားခဲ့ပြီ၊
ဝမ်းနည်းဝမ်းမြောက်ကြင်နာသဘောရှိ ရှင်အား၊
ကျွန်ုပ်တို့်လည်း ဆက်ကပ်ပူဇော်ပါမည်၊
တာဝန်ထမ်းရန် ခွန်အားရှိခြေကို ပေးမူပါ၊
နှုတ်ကပတ်တော် ဟောရန်သန့်ရှင်းစေပါ၊
နှင်းပန်းတို့၏ တင့်တယ်ခြင်းကို ချီးမြှင့်အရှင်၊
ထက်သန်စိတ်နှင့် သက်ပျိုသူတို့ကို ညှိထွန်းပြီ။

၂။ သက်ငယ်သူတို့ကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးသောရှင်၊
လူပေါင်းတို့၏ နှိမ့်ချဘုရင်ဖြစ်သည်၊
မျှော်လင့်နှစ်သိမ့်၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်းပေးသောရှင်အား၊
ကြေက်ရွံ့စိတ်များ ထံတော်ရင်းဆောင်ယူလာ၊
သားတော်ဘုရား ကျွန်ုပ်တို့၏ လမ်းပြရှင်တည်း၊
တမန်တော်များရဲဝံ့စွန့်စားခဲ့ပြီ၊
အသက်ရှင်ရာ ပူဇော်သက္ကာဆောင်ယူလာကြ၊
ဝမ်းနည်းဝမ်းမြောက် ကြင်နာတော်မူသောရှင်ဘုရား။ (အာမင်)
  • Details

  • Download