၁၇၆။ ကျွန်ုပ်ယုံပြီကျူး


၁။ ကျွန်ုပ်ယုံပြီ ယခုယုံပြီ ကျွန်ုပ်ကိုယ်စား ယေရှု၊
အပြစ်ခံပြီ ကြွေးများဆပ်၏၊ ကျေးဇူးရှင်ကြီး ယေရှု။

၂။ ယေရှု ယေရှု ကျေးဇူးရှင်ကြီး၊ ကယ်တော်မူသော ယေရှု၊
ကျွန်ုပ်အပြစ်လွန်များလှ၏၊ ကယ်တော်မူပါ ယေရှု။

၃။ ယေရှု ယေရှု ဘုရားသားတော် ကယ်တော်မူသော ယေရှု၊
ကျွန်ုပ် အပြစ်ခံတော်မူသော၊ ကယ်တော်မူရာ ယေရှု။

၄။ ယေရှု၊ ယေရှု သက်ပိုင်သခင်၊ ကယ်တော်မူသော ယေရှု။
သေခြင်းမှ ထ၊ ရှင်ပြန်ပြီးလျှင်၊ ကယ်တော်မူပါ အရှင်။

၅။ ယေရှု၊ ယေရှု၊ အိုရှင် ယေရှု၊ ကယ်တော်မူသော သခင်၊
ကျွန်ုပ်အပြစ် လုံးစုံ လွှတ်မူ၊ ကယ်တော်မူပါ၊ အရှင်။
  • Details

  • Download