၃၀၇။ ကြိုးစားခြင်းအသင်း၏ သီချင်း


၁။ ကြိုးစားအသင်းဝင်သူတို့၊ သင်တို့ သစ္စာခံပြီ၊
ယေရှုကိုယ်တော် အသွေးဖြင့် သင်တို့ကို ရွေးနုတ်သည်၊
ဘုရားသခင်၏ သားတို့ ထကြမာရ်နတ်လက်မှ၊
လွတ်၍ လောကီစည်းစိမ်ကို လျစ်လျူလျက် ကြိုးစားကြ။

၂။ အသင်းဝင်သော သူတို့သည် အလင်း၏သား ဖြစ်၏၊
ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကို ခံမည်၊ ကတိထားတော်မူပြီ၊
သစ္စာအမှန်ခံပြီးလျှင် ခံသည်အတိုင်း ပြုကြ၊
နောက်ဆုံးနေ့၌ ကိုယ်တော်နှင့် ကောင်းကင်သို့ တက်ကြွရှာ။

၃။ သင့်တွက် သေခြင်းခံ ယေရှုအောက်မေ့၍ ကြိုးစားပါ၊
ကိုယ်တော်၏ သစ္စာရှိသူ အမှုတော်ဆောင်ရွက်ကြ၊
မိမိအလိုကို ငြင်းပယ်၊ ယခုကိုယ်ကို မပိုင်၊
သခင်သည် သင့်ကို ရွေးချယ်၊ ကိုယ်တော်ရှင် ပိုင်မူ၏။

၄။ မာရ်နတ်၏ ချည်နှောင်ခြင်းနှင့် အပြစ်သံကြိုးကိုလည်း၊
ကြိုးစား၍ ပယ်ရှားကြစို့၊ ပန်းတုံးတိုင်ရောက်ဖို့ပြေး၊
ကိုယ်တော်၏ မေတ္တာအောင်လံ၊ သင်တို့ရှေ့မှ သွားသည်၊
အောင်ဆုခံသူသည် အောင်ပန်းသင့်အား ပေးတော်မူမည်။ အာမင်။
  • Details

  • Download