၁၃၆။ ခရစ်တော်ထမြောက်ပြီကျူး


၁။ သင်္ချိုင်းတွင်းမှာ လျောင်းသည်၊ ယေရှုကယ်တင်ရှင်၊
ထမြောက်ရာနေ့ မျှော်ကြည့်၊ ယေရှုသခင်။

ထပ်ဆို
သင်္ချိုင်းတွင်းမှ ထမြောက်ပြီ၊ ရန်သူများပေါ် ဘုန်းကြီးအောင်မြင်ပြီ၊
နက်နဲရာထဲမှ အောင်မြင်လျက်တက်ကြွလာ၊
သန့်ရှင်းသူနှင့် စိုးစံသက်ရှင် ထာဝရ၊
ထမြောက်ပြီ၊ ထမြောက်ပြီ၊ ဟာလေလုယ ထမြောက်ပြီ။

၂။ သင်္ချိုင်းချည်းနှီး စောင့်သည် ယေရှုကယ်တင်ရှင်၊
အလောင်းတံဆိပ်ခတ်သည်၊ ယေရှုသခင်။

၃။ သေမင်းမအောင်နိုင်ပြီ၊ ယေရှုကယ်တင်ရှင်၊
သေခြင်းတန်ခိုး ဖျက်ဆီး၊ ယေရှုသခင်။
  • Details

  • Download