၃၁၀။ ခရစ်တော်နှင့် အသင်းတော်ကျူး


၁။ ခရစ်တော်နှင့်အသင်းတော်၊ ကိုယ်စိတ်နှလုံးလှုံ့ဆော်၊
သီချင်းကျူးအေးမစဲ၊ အားနည်းသူ မစမြဲ၊
လမ်းလွဲသူကို ကယ်တင် ခရစ် အသင်းဖို့ပင်။

ထပ်ဆို
ခရစ်တော်နှင့် အသင်းတော် ကိုယ်စိတ်လုံး ဆက်ကပ်ပူဇော်၊
စည်းရုံးဆောင်ရွက်ရန် သက်တာစဉ်၊ ခရစ် အသင်းဖို့ပင်။

၂။ ခရစ်တော်နှင့်အသင်းတော်၊ စဉ်လုပ်ကိုင် ရွက်ဆောင်သော်၊
ရဲရင့်ခြင်း စိတ်ထပ်ဆင့်၊ အားထုတ်ဆောင်ရွက်အသင့်၊
ကတိသစ္စာတည်လျှင်၊ ခရစ် အသင်းဖို့ပင်။

၃။ ခရစ်တော်နှင့်အသင်းတော်၊ ရွှင်လန်းဟောရှဏ္ဏခေါ်၊
လွတ်လပ်ခြင်း ခွင့်တည်မည်၊ ကတိတော်အောင်ဆုတည်း၊
လျှောက်လိုက်ရန် ကြေငြာလျှင် ခရစ် အသင်းဖို့ပင်။
  • Details

  • Download