၃၀၀။ ခရစ်ယာန်စစ်သည်တို့ချီကျူး


၁။ တက်ကြ ခရစ်ယာန်စစ်သည် တိုက်ဖို့ချီသည်နည်း၊
ယေရှုကားတိုင်ထမ်း၍ ရှေ့တက်စိတ်အားကြီး၊
ရန်သူတွေ့အောင် ခရစ်တော် ကိုယ်တိုင်ကြွနှင့်၏၊
စစ်ပွဲထဲသို့ဝင်လော့၊ ထူအလံတော်ကြည့်။

ထပ်ဆို
တက်ကြခရစ်ယာန်စစ်သည်၊ တိုက်ဖို့ချီသည်နည်း၊
ယေရှုကားတိုင်ထမ်း၍ ရှေ့တက် စိတ်အားကြီး။

၂။ အောင်မြင်နိမိတ် မြင်၍ စာတန်လူဆုတ်ပြေး၊ တက်ကြခရစ်ယာန်စစ်သည်၊
အောင်ပွဲခံရလေ၊ ကြွေးကြော်သံကို ကြားသော်၊ စာတန်နိုင်ငံတုန်၊
ညီအစ်ကိုတို့ ဟစ်လော့ ကျယ်ကျယ် ချီးမွမ်းကုန်။

၃။ အားကြီးဗိုလ်ပါများလို ခရစ်အသင်းတော်သား၊ ရှေးသန့်ရှင်းသူများတို့
ခြေရာလိုက်နေကြ၊ ကွဲပြားဝါဒကင်း၏၊ ကိုယ်တကိုယ်လျှင်သာ၊
တသမျှော်လင့်ခြင်းညီ၊ မေတ္တာစိတ်တပါး။

၄။ စိုးမင်းအာဏာရွေ့သွား၊ တိုင်းပြည့်ပေါ်ပျောက်ချေ၊ ယေရှုနိုင်ငံတော်ကား၊
မြဲတည်နေရလေ၊ မာရ်ဆိုး၏ နိုင်ငံအောင်ခွင့်လျင်းမရ၊
ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင် မိန့်သံမြဲ ကတိတော်ထား။

၅။ ထို့ကြောင့်တက်လူမျိုးတွေ ငါတို့ဘောင်ဝင်စား၊ ညီညာသီချင်းဆိုလေ၊
အောင်မြင်ခွင့်ကျူးကြ၊ ခရစ်တော်သာ ဘုရင်ရှင် မင်းတကာပေါ်ထား၊
ကောင်းကင်မြေကြီး ပြိုင်လျှင် ချီးမွမ်းထောမနာ။
  • Details

  • Download