၃၉၆။ ခရစ်ယာန်ရောက်ရာကျူး


၁။ ခရစ်ယာန် ရောက်ရာ ကောင်းကင်ပြည်တွင် ငြိမ်သက်ချမ်းသာခြင်းတည်၏၊
ငါတို့လိုရာ ပြည့်စုံဖို့လျှင်၊ ကယ်ချွတ်ရှင်သည် ကြွနှင့်ပြီ။

ထပ်ဆို
ငြိမ်သက်ခြင်း မောသူရသည်၊ ငြိမ်သက်ခြင်း မောသူရသည်၊
ငြိမ်သက်ခြင်း မောသူရသည်၊ ငါတို့ ငြိမ်းရ၏။
ယော်ဒန်မြစ် တစ်ဘက်၌ဖြစ်လေ၊ သာယာ ဧဒင်ဉယျာဉ်မှာ၊
သက်ပင်ပွင့်လျက် နေသော ပြည်ပေ၊ ငါတို့ ငြိမ်းကြရာ။

၂။ ငါတို့နေရာမြဲသော ဗိမာန် ပြင်ဆင်လျက် နေတော်မူလေ၊
သန့်ရှင်းသော ထိုသုခပြည်မှာ ခေတ္တသာတည်လျက် မနေ။

၃။ နာခြင်းအိုခြင်း သေခြင်းကင်းရာ ဒုက္ခဆင်းရဲ ရှင်းမရှိ၊
ထံတော်ပါးတွင် ရွှေပြည်တော်မှာ သက်သရဖူ ဆောင်းလိမ့်မည်။

၄။ သေမင်းကိုယ်ကို အောင်မြင်ပြီးမှ သူ၏ လက်နက်ဆူးနုတ်ရ၊
ရွေးနုတ်ခွင့်ကို ရသောသူများ၊ ဝမ်းသာကျူးအေး ချီးမွမ်းကြ။

၅။ ဘုန်းတော် မွေခံ သီချင်းဆိုလေ၊ အောင်သူများကို ကြွေးကြော်ကြ၊
ဇိအုန်မြို့တံခါးများ ပွင့်ပေ၊ သင်တို့ ရွှင်စွာ ဝင်ကြရာ။
  • Details

  • Download