၂၈၀။ ခိုလှုံခြင်းကျူး


၁။ တပည့်တော်များ ခိုလှုံရာကား၊ အစိန္တေယျ မြတ်စွာဘုရား၊
ဆင်းရဲဒုက္ခ တွေ့ကြုံသည်တွင် မစတော်မူ မပြတ်အစဉ်။

၂။ ဤလောကတွင် အရာရှိရှိ ပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်ရသော်လည်း၊
ဘုရားဂုဏ်ကို မှီခိုသူများ၊ ပျက်စီးခြင်းသို့ မရောက်နိုင်ကြ။

၃။ တန်ခိုး အနန္တကျေးဇူးရှင် သူတို့ဘက်၌ နေမည်အစဉ်၊
ဘေးဉပဒ်များ လွှမ်းမိုးသော်လည်း ဧကန်အမှန် ချွတ်တော်မူမည်။

၄။ သို့ဖြစ်သောကြောင့် ညီအစ်ကိုများ ဘုရားရှင်ကို မှီခိုကြပါ၊
တုန်လှုပ် ကြောက်လန့် စိုးရိမ်ခြင်းကင်း၊ အလိုတော်ကို လိုက်ကြအစဉ်။ အာမင်။


၂၈၀ (က)
ငါပြုမိသော ပြစ်များအားလုံးကို
နက်လှသော ပင်လယ်အေက်သို့
အစဉ်အမြဲ နစ်မြုပ်စေလေပြီ၊ ပင်လယ်ရေ နက်ထဲသို့။
  • Details

  • Download