၀၆၄။ ချစ်တော်မူသည်ကို ကြည့်ရှုဆင်ခြင်လော့ကျူး


၁။ အပြစ်များသော ကျွန်ုပ်တို့ပင် သားတော်ခေါ်ခြင်းခံလျှင်၊
ကိုယ်တော်မြတ်၏ ချစ်မေတ္တာတော် ဆင်ခြင်အောက်မေ့ကြလော့၊

ထပ်ဆို
ဘုရား (ဘုရားသခင်၏သားတော်) သခင်၏ သားတော်
ခေါ်ဝေါ်ြခင်းအခွင့်ကို ငါတို့သည် ရမည်အကြောင်းတည်း၊
ဘုရားသခင် ငါတို့ကို ချစ်မေတ္တာတော် ကြည့်ရှုလော့။

၂။ သွန်းတော်မူ သွေးတော်မြတ်ကြောင့်သာ၊ ကိုယ်တော်ြမတ်နှင့် နီးလာ၊
ချစ်သားခေါ်သော် လက်ခံမူပြီ၊ ရင်ခွင်တော်၌ လျောင်းမည်။

၃။ နောင် ဘုန်းတော်တွင် ဘယ်သို့ ဖြစ်မည်၊ ယခုမထင်ရှားသေး၊
ကိုယ်တော်မြတ် ထင်ရှားပေါ်ထွန်းသော်၊ သဏ္ဍာန်တော်နှင့် တူချေ။

၄။ ထိုသို့ မျှော်လင့်သူမည်သည်ကား၊ ကိုယ်တော်ကဲ့သို့ ဖြစ်ရာ၊
သေခြင်းကိုအောင် ဘုန်းကြီးအရှင် မျက်နှာတော်မြတ် ဖူးမြင်။
  • Details

  • Download