၀၆၃။ ချစ်သနားတော်မူကျူး


၁။ ဖောက်ပြန် ဆုံးရှုံးလောကသားကို ချစ်သနားတော်မူပေ၊
ဖိုးထိုက်ဆုံးသော ကယ်တင်ခြင်းကို အားလုံးကို ဖိုးမဲ့ပေး၊

ထပ်ဆို
မေတ္တာတော်၊ အံ့ဖွယ်မေတ္တာ၊ ချစ်သနား ကျွန်ုပ်ကို
ကယ်တင်ရှင်ထက်ရပ်မှ ကြွလာ ကရာနီမှာ သေခံ။

၂။ ယုံခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်သခင် ဖြစ်၊ ထမြောက်သော သားတော်သည်
သေခံခြင်းဖြင့် ကျွတ်ခြင်းရ၏၊ သွေးတော်နှင့် ဆေးကြောသည်။

၃။ မေတ္တာတော်သည် မြတ်ခြင်းပြည့်စုံ ပြောကြား သန့်ရှင်းသူအား
အပြစ်သဘောမှ ငြိမ်းလုံးစုံ၊ ကိုယ်တော်ကို ယုံခြင်းသာ။

၄။ ယုံကြည်သူ ဝမ်းမြောက်လျက် သွားရာ သင်ရမည့်အရာမှာ၊
အောက်ရပ်နေခါ စိတ်ငြိမ်းချမ်းသာ၊ မဆုံးအသက်ထက်မှာ
  • Details

  • Download