၁၄၆။ ချထားပါကျူး


၁။ လာပြစ်ရှိသူ သားခေါ် တော်မူ ခါ ခြေတော် ရင်းသို့လာ
အို လာ နောင်တ ရရှိရှိ သမျှ ခြေတော်ရင်းမှာထား။

ထပ်ဆို
အိုး ခြေတော်ရင်း မှာ ချထား လေး လှဝန် ကို ချထားပါ
အိုး ချထား ပါ ချထား ပါ ယေရှု ခြေရင်း မှာ။

၂။ လာပါ ယုံကြည်လျက် ငြိမ်သက်ရာရှာ၊ ယေရှုခြေရင်းမှာ၊
သင်၏ နှလုံးဝန်လေးမောပန်းလှ၊ ခြေတော်ရင်းမှာထား။

၃။ လာ သင့်ယုံကြည်ခြင်းချမ်းသာစေမည်၊ ယေရှုခြေရင်းမှာ၊
သင်၏ ပူပန်ဒုက္ခရောက် ဝိညာဉ်၊ ခြေတော်ရင်းမှာထား။

၄။ လာပါ သင့်ဘို့နေရာ ရှိပေသည်၊ ယေရှုခြေရင်းမှာ၊
သင်၏ ဝန်ထုတ်ဘယ်အရာမဆို၊ ခြေတော်ရင်းမှာထား။
  • Details

  • Download