၀၁၅။ ချီးမွမ်းကျူး


၁။ ကျေးဇူးတော်အမျိုး ခပ်သိမ်း ပေးသနားပိုင်သော သခင်
ကျေးဇူးကို မြေသားခပ်သိမ်း ထောမနာပြုကြ အစဉ်။

၂။ ဘုန်းတန်ခိုးတော်တိုင်း မသိ၊ မကြံမီ မြတ်သော ဘုရား၊
ကောင်းကင်သား ခပ်သိမ်းရှိရှိ ထောမနာပြုကြကုန်ပါ။

၃။ မြတ်ခမည်း၊ သားတော် ဝိညာဉ် ပေါင်းဖက်သော တဆူဘုရား၊
လူခပ်သိမ်း အပေါင်းတို့လျှင် ထောမနာပြု ကြကုန်ပါ။ (အာမင်)
  • Details

  • Download