၀၁၈။ ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းကျူး


၁။ ဝမ်းမြောက်လှစွာ ချီးမွမ်းပါသည်၊ ဘုန်းကြီးဘုရား မေတ္တာရှင်၊
ပန်းတို့နေတွင် ပွင်းလင်းအလား၊ စိတ်ဝိညာဉ်များ ဖွင့်လျက်ထား၊
ယုံမှားခြင်းနှင့် ဝမ်းနည်းပြစ်များ ပယ်ရှင်းတော်မူပါ အဘ၊
ဝမ်းမြောက်ခြင်းစဉ်မြဲပေးအရှင် ကျွန်ုပ် စိတ်တွင် လင်းစေပါ။

၂။ ကောင်းကင်မြေကြီး ထွန်းပလျက်နေ ကိုယ်တော်လက်ချက် ဖော်ြပလေ၊
ကောင်းကင်သားများနှင့် ကြယ်များတို့၊ ကိုယ်တော် ပတ်လည်ချီးကျူးကြ၊
လယ်နှင့်သစ်တော တောင်နှင့် ချိုင့်ဝှမ်း၊ မြက်ခင်း ပန်းမန်နှင့် ပင်လယ်၊
စီးသောစမ်းရေ သီဆိုငှက်များ ချီးမွမ်းရန် နှိုးဆော်လျက်နေ။

၃။ ကိုယ်တော်သည် အမြဲ အပြစ်လွှတ် စဉ်မြဲကောင်းကြီးပေးလျက်နေ၊
ပျော်ရွှင်သက်တာ ကိုယ်တော်မှလာ၊ ငြိမ်သက်ခြင်း ပေးသောဘုရား၊
မေတ္တာခိုလှုံသူများ အားလုံး ကိုယ်တော်ရှင်အဘ ပိုင်ပေး၊
ကျွန်ုပ်တို့ချင်း ချစ်ရန်သင်ပေး ဝမ်းမြောက်ခြင်းကို တွေ့စေပါ။

၄။ နံနက်ယံကြယ်များ ကျူးရာတွင် လူသားများလည်း တူပါဝင်၊
အဘမေတ္တာ ကျွန်တို့လွှမ်းမိုး လူတို့ပေါ် မေတ္တာအုပ်စိုး၊
တိုက်ခိုက်ခြင်းဝယ် အောင်မြင်သူတို့ စဉ်မြဲ ကျူးလျက် ရှေ့ချီတက်၊
သက်တာ၏ အောင်မြင်သီချင်းသံ ဝမ်းမြောက်စွာ ထက်သို့ယူဆောင်။ (အာမင်)
  • Details

  • Download