၃၂၀။ စိတ်ငယ်ဝမ်းနည်း၊ ဒုက္ခကြီးထဲမှာကျူး


၁။ စိတ်ငယ်ဝမ်းနည်း ဒုက္ခကြီးထဲမှာ သီချင်းမဆိုနိုင်သောခါ၊
သွားရာလမ်းဝေးကွာ ဝန်ထုပ်လေးသောခါ၊ ယေရှုရှင် ကြင်နာပါသနား။

ထပ်ဆို
ယေရှုရှင်သည် အမှုထား၏။ ဝမ်းနည်းသောခါ၊ ကြင်နာသည်၊
နေ့တာရှည်ကြာ၍ ညချိန်မှာ ငြီးငွေ့ရာ ယေရှုရှင်သည် ကြင်နာ။

၂။ သက်တာလမ်းသည် မှောင်မိုက်ခြင်းအတိ၊ ကြောက်မက်ဖွယ်ဘေးများနှင့် ပြည့်၊
ညဉ့်မှောင်ကျသောခါ ကျွန်ုပ်၏ အနား၊ ယေရှုရှင် ကြင်နာပါသနား။

၃။ ကြိုးစားသော်လည်း စုံစမ်းခြင်းကိုပင်၊ မခံနိုင်ပါ သွားမိလျှင်၊
ဝမ်းနည်းခြင်းကြီးလှသက်သာာရာမရ၊ ယေရှုရှင် ကြင်နာပါသနား။

၄။ ချစ်သူများနှင့် ခွဲခွာရသောခါ၊ ယူကြုံးမရ ဝမ်းနည်းလှ၊
ဝမ်းနည်းခြင်းလွန်ပြင်း၊ နှလုံးကွဲရလျှင်၊ ယေရှုရှင် ကြင်နာပါသနား။
  • Details

  • Download