၁၉၁။ စုဝေးခြင်းကျူး


၁။ သခင်ယေရှု တပည့်တော်များ၊ ဆုတောင်းလို၍ စုဝေးရာရာ၊
ခပ်သိမ်းအရပ် သန့်ရှင်းဌာန၊ ကျေးဇူးပလ္လင်တော်သို့ ချဉ်းရ။

၂။ ကျောင်းတိုက်တွင် သာနေသည်မဟုတ်၊ နှိမ့်ချနှလုံးတွင်ပင် ကိန်းဝပ်၊
ထိုသို့သူသည် သွားလေရာရာ၊ ကိုယ်တော်အစဉ်ပါ ဆောင်လျက်သာ။

၃။ ချစ်သိုးထိန်းရှင်၊ အထက်နည်းတူ၊ ကိုယ်တော်ရွေးချယ် နည်းပါးသောသူ၊
ယခုငံ့စောင့် ကျွန်ုပ်တို့အား၊ ကယ်ချွတ်နာမတော် ဖော်ပြပါ။ (အာမင်)
  • Details

  • Download