၃၉၉။ စောင့်ထိန်းတော်မူလိမ့်မည်ကျူး


၁။ ဖြစ်သမျှမှာ မကြောက်ပါနှင့်၊ ကိုယ်တော်စောင့်ထိန်းလိမ့်မည်၊
မေတ္တာတော်တွင် ကိန်းဝပ်နေလျှင်၊ ကိုယ်တော်စောင့်ထိန်းလိမ့်မည်။

ထပ်ဆို
စောင့်ထိန်းတော်မူလိမ့်မည်၊ နေ့စဉ်လျှောက်ရာ၊
ခရီးလမ်းမှာ ကိုယ်တော် စောင့်ထိန်းလိမ့်မည်၊ ကိုယ်တော်စောင့်ထိန်းလိမ့်မည်။

၂။ ဒုက္ခထဲမှာ စိတ်ပျက်သောခါ၊ ကိုယ်တော်စောင့်ထိန်းလိမ့်မည်၊
သင့်လမ်းပေါ်မှာ ဘေးရောက်သောခါ၊ ကိုယ်တော်စောင့်ထိန်းလိမ့်မည်။

၃။ သင်လိုသမျှ ကိုယ်တော်ပေးမည်၊ ကိုယ်တော်စောင့်ထိန်းလိမ့်မည်၊
တောင်းသမျှလည်း မငြင်းပယ်ပြီ၊ ကိုယ်တော်စောင့်ထိန်းလိမ့်မည်။

၄။ အဘယ်ကဲ့သို့ ဖြစ်သည်မဆို၊ ကိုယ်တော်စောင့်ထိန်းလိမ့်မည်၊
ရင်ခွင်တော်တွင် အားကိုးမှီခို၊ ကိုယ်တော်စောင့်ထိန်းလိမ့်မည်။
  • Details

  • Download