၀၆၇။ ဆုတောင်းရန် အချိန်ကျပြီကျူး


၁။ ဆုတောင်းရန် အချိန်ကျပြီ၊ စိတ်များနှိမ့်ချလျက်ရှိ၊
ကယ်တင်ရှင် မိတ်ဆွေနားမှာ စည်းဝေးနေကြသည်၊
ယုံလျက်နှင့် ထံတော်လာလျှင်၊ ဘေးမျိုးမျိုးမှ ကွယ်ကာ
မောပန်းသူများ ငြိမ်သက်သာ၊ ထိုမှာ စိတ်ပျော်မွေ့ရာ။

ထပ်ဆို
ဆုတောင်းရန် ချိန်သည် မင်္ဂလာရှိ၏၊
မောပန်းသူများ ငြိမ်သက်သာ၊ ထိုမှာ စိတ်ပျော်မွေ့ရာ။ (အာမင်)

၂။ ဆုတောင်းရန်အချိန်ကျပြီ၊ ကယ်တင်ရှင်သည်လာမည်၊
ကြင်နာခြင်း ကရုဏာရှိ၊ ဆုတောင်းသံနာမည်၊
ဝန်ထုပ်များခြေတော်ရင်းမှာ ချထားရန် မိန့်သောခါ
မောပန်းသူများ ငြိမ်သက်သာ၊ ထိုမှာ စိတ်ပျော်မွေ့ရာ။

၃။ ဆုတောင်းရန်အချိန်၌ပင် ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးလျှင်
တောင်းသောဆု ကျေးဇူးကိုပင် ရလိမ့်မည်အစဉ်၊
ဝမ်းမြောက်ခြင်း စုံလင်သောခါ၊ စိုးရိမ်ခြင်းများ ကင်းကွာ၊
မောပန်းသူများ ငြိမ်သက်သာ၊ ထိုမှာ စိတ်ပျော်မွေ့ရာ။
  • Details

  • Download