၀၀၅ ။ ညဦးအချိန်ကျူး


၁။ ညဦးအချိန်ရှိပြီ၊ မိုးလည်းချုပ်သည်၊ ကိုယ်တော်အပြင် မစနိုင်သူမရှိ၊
အကျိုးနည်းသူကို ထောက်ပင့်အံ့သောငှာ၊ အကျွန်ုပ်နှင့်ဝင်၍ နေပါဘုရား။

၂။ အဆုံးတိုင်အောင် အသက်တာ ဆုတ်လျော့သည်၊ မြေကြီးစံစားရာမွဲ၊ ဘုန်းလည်းကွယ်၏
ဤလောက၌ အနိစ္စသာထင်ရှား၊ အမြဲတည်ရှင်၊ ကြွလာနေတော်မူပါ။

၃။ ဒဏ်ပေးပိုင်မင်းကြီး အာဏာနှင့် မဟုတ်၊ ကရုဏာတော်ြဖင့် ဒုက္ခမှ ရွေးနုတ်၊
သက်သာစေသော အတောင်တော်နှင့်တကွ၊ ကြွလာ အကျွန်ုပ်ထံနေတော်မူပါ။

၄။ အစဥ် ကိုယ်တော်ကို ဖူးတွေ့လိုပါ၏၊ မာရ်နတ်တန်ခိုး ဘယ်သူချိုးနိုင်သနည်း၊
ကိုယ်တော်မြတ်သာလျှင် တတ်နိုင်တော်မူရာ၊ ဩကျေးဇူးရှင် နေမြဲနေတော်မူပါ။

၅။ ကောင်းကျိုးပေးရန် အနားမှာနေမူလျှင်၊ ဘေးများအတွက် မစိုးရိမ်ပါအရှင်၊
သေမင်းလက်နက် အဘယ်မှာရှိသနည်း၊ တန်ခိုးတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်အောင်လိမ့်မည်။

၆။ လက်ဝါးကပ်တိုင်တော်လင်း ကျေးဇူးအားဖြင့်၊ စုတေ့သော်၊ မျက်စိမှုန် ကိုယ်တော်ဖျောက်လွှင့်၊
ရွှေကောင်းကင်အရုဏ်ထက်၊ မြေကြီးကွယ်သွား၊ ကျွန်ုပ်အပါး နေတော်မူပါ ဘုရား။ (အာမင်)
  • Details

  • Download