၃၆၆။ တပည့်တော်အချင်းချင်း ချစ်ခြင်းကျူး


၁။ တပည့်တော် ချစ်ခြင်းသည် ညီအစ်ကိုချင်း၌တည်၊
ဝိညာဉ်သဘောညီညွတ် အစဉ်၊ ထက်ဘုံ၌ ကဲ့သို့တည်း။

၂။ အဘပလ္လင်တော်ရှေ့ အလိုများ လျှောက်နိုင်ပေ၊
ငြိမ်သက်ခြင်းခွင့် အစဉ်ရှာတွေ့၊ ဂုဏ်တော်ကို ချီးမွမ်းလေ။

၃။ တပည့်တော်တို့သည်ကား ဝန်ချင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်၊
အချင်းချင်း ဖို့ကြိမ်ဖန်များစွာ၊ ကြင်နာသောမျက်ရည်ထွက်။

၄။ ချစ်မိတ်ဆွေနှင့် ကွာလျှင်၊ ဝမ်းနည်းခြင်းရှိသော်လည်း၊
နောက်အောင်ပြန်တွေ့မည်ဟု မျှော်လင့်၊ ထို့ကြောင့် နှစ်သိမ့်နိုင်၏။ အာမင်။
  • Details

  • Download